Vive Les Robots!

Vive Les Robots! er et Knowledge, Learning & Creativity firma, som bl.a. tilbyder et kompetenceudviklingskursus i Prag, foredrag om robotter og artificielle væsener i Prag, Guidede robotture i Prag, og Marketing.

Firmaet har derfor igennem en årerække tilbudt kursus- og foredragsvirksomhed om emnet, samtidig med at det har tilegnet sig en stor kulturhistorisk og formidlingsmæssig viden, samt styrket det internationale netværk til førende robotakademikere, robotingeniørere, robotkunstnere, robotuddannelsessteder, samt andre som har interesse indenfor området.

Hos Vive Les Robots! er fokuset på den del af robotemnet som har med velfærdsteknologier at gøre. Hvilket er den del, som har med undervisningsrobotter, plejerobotter og robotter i hjemmet. I både Danmark og Tjekkiet afholder firmaet foredrag om robotter og artificielle væsener i Prag, samt tilbyder konsulentbistand om velfærdsteknologi og robotter. Og, i Prag, arrangerer Vive Les Robots! guidede robotture, samt et tre-dages kompetenceudviklingskursus om velfærdsteknologi, og menneske-teknologi/artefakt (robot) interaktion i den tjekkiske hovedstad. Fordi, det var i den tjekkiske hovedstad, at begrebet robot opstod, samtidig med at der findes mange andre eksempler i byens historie på, hvad der sker for mennesket i mødet med artificielle væsener.

Baggrund:
Robotter kommer sandsynligvis til at betyde ligeså meget for samfundsudviklingen i det 21. århundrede, som bilen blev det i det 20. århundrede.

I mange år har industrirobotterne været en fast del i mange produktionshaller rundt omkring på kloden. Og mobile robotter har også været en tur på Månen og på Mars for at indsamle dataer. Men indenfor de sidste 25 år har især Honda og andre virksomheder, specielt i Japan og Korea været optaget af at lave humanoide robotter, som er tiltænkt at være en naturlig del indenfor undervisnings-, pleje og sundhedsektoren, samt i hjemmet, alt imens at især amerikanerne har udviklet avancerede robotter til brug for militæret i krigssituationer. Derudover tænkes robotter og robotteknologi ind i mange forskellige former for arbejdsprocesser.

Alt dette rejser en masse spørgsmål, indenfor mange forskellige retninger, pga. at robotter er et tværfagligt emneområde, som Vive Les Robots! tilbyder at give et overblik i form af vores tilbud.

I 2011 og 2012 tilbyder Vive Les Robots! dels:
- Et tre-dages kompetenceudviklingskursus om velfærdsteknologi og menneske-teknologi/artefakt (robot) interaktion i den tjekkiske hovedstad, Prag.
- en byvandring i Prag om interaktionen imellem artificielle væsener og mennesker igennem århundreder.
- Udflugter til bl.a. Skoda og Karel Capeks Museum, samt en aften i et marionetdukketeater.
- Foredrag om interaktion imellem menneske og artefakt/teknologi i et kulturhistorisk perspektiv i Prag.
- Konsulentydelser om robotter til til brug for virksomheder, organisationer, foreninger, eller institutioner.

Derudover tilbyder marketingsafdelingen Vive Les Graphiques!
Grafiske koncepter og kvalitetsløsninger til en konkurrencedygtig pris.

Kontakt Vive Les Robots! eller Vive Les Graphiques! og få en uforpligtende samtale om vores produkttilbud.

|<  <<  >>  >|  Næste