Kompetenceudviklings kursus i Prag

Vive Les Robots! tilbyder et tre-dages kompetenceudviklingskursus om velfærdsteknologi og menneske/robot interaktion, belyst ud fra en kulturhistorisk kontekst, i Prag.

Velfærdsteknologi er et fortrinsvis nyt ord, som omfatter de teknologier, som understøtter borgerne i deres gøremål og mobilitet i hverdagen. Eksempelvis kan velfærdsteknologi komme til udtryk i intelligente hjælpemidler, tøj, og boliger. Men det kan også være rengøringsrobotter, sociale robotter, og exoskeletter til genoptæning.

Hvordan mennesket så interagerer med robotterne, det er et område som Vive Les Robots! vil komme ind på i løbet af de tre dage, som kursuset varer. Men vi vil gøre det på en innovativ måde, ved at sætte nutid ind i en kulturhistorisk kontekst i Prag.

Begrebet robot stammer fra byen, og betyder på tjekkisk en hårdtarbejdende arbejder, og på slovakisk en arbejder. Ordet refererer også oprindeligt til en som udfører et ensformigt og monotomt arbejde, hvilket er noget andre vil betegne som slavelignende tilstande.

Det at føle sig som en slave, undertrykt person, eller at være underlagt en anden magt, er det mange eksempler på i området, da Tjekkiet op igennem historien oftest har været styret af andre. Men i litteraturen, teatret og kunsten, har de kunnet udtrykke deres modstand mod forskellige regimer.

Under kursusforløbet vil du udover at blive præsenteret for etik, arbejdsforhold og levevilkår for mennesket op igennem historien, også møde mange eksempler på 'robotter' eller artificielle væsener i Prag. Og du vil lære nogle praktiske redskaber til at kunne analysere, hvordan mennesket interagerer med teknologien/artefakten, ud fra en situeret og kropsligt vurderingstilgang. Hvilket igen, er noget som efterfølgende sætter dig i stand til at kunne vurdere hvilke hensyn der skal tages, når der skal implementeres nye velfærdsteknologier i skoler, plejehjem, sygehuse, hjemmet, mm.

Kursusforløbet egner sig også godt til nye netværksdannelser, da undervisningen er meget varierende, i en uformel toneleje. Der vil blive afholdt foredrag, workshop, obeservationsøvelser, og kursisterne skal arbejde både individuelt og i grupper. Men der vil også blive arrangeret byvandring, samt ture til Skoda fabrikken, Theresienstadt, og til et marionetdukketeater. Om aftenen er der så mulighed for 'fri leg' på ekskusionerne til de hele og halvautomatiske klubber, Cross Club og The Pub.

Kurset finder som tidligere nævnt sted i Prag på nogle givne tidspunkter i løbet af efteråret 2011. Samt, hvis der er en enkelt virksomhed, som har nogle specielle ønsker om et kursusforløb. Du kan orientere dig om mere om programmet, samt læse mere om nogle praktiske forhold her. Vive Les Robots! ser frem til at møde dig!

|<  <<  >>  >|  Næste